salesprofessionals

KSA: Marktonderzoekvoor 'n optimaal verkoopresultaat

Marktonderzoek

Alvorens daadwerkelijk over te gaan tot het in de markt zetten van een nieuw aan te bieden dienst of een nieuw product is het van groot belang om eerst gedegen marktonderzoek te verrichten.

KSA voert veel marktonderzoeken uit en kan u daardoor de juiste ondersteuning bieden bij het nemen van belangrijke commerciële beslissingen. In een marktonderzoek wordt inzicht verkregen in de te verwachten vraag naar een nieuwe dienst of product. Ook de waardering van de dienst/het product door de potentiële afnemer kan in kaart worden gebracht. Daarnaast kan inzichtelijk worden gemaakt of het concept voldoende onderscheidend is voor de potentiële afnemer.

Ook belangrijke vragen als op welke wijze de doelgroep het best kan worden benaderd, of het meest effectief kan worden beïnvloed, komen aan de orde.


U kunt bij ons terecht voor alle commerciële of marketing vraagstukken waar u mee te maken heeft:

Interim Sales- en Accountmanagement

U wilt ook uw commerciële daadkracht vergroten?
De uitvoering van ons doeltreffende aanvalsplan leidt tot commercieel succes.

Vul onderstaand formulier in voor de eerste stap naar professionele verkoop.


Naam: *
Bedrijf:
Telefoon:
Email: *